Výkup odpadů

1. čistá výkopová zemina a kamení
(katalog. č. 170504) 500,- Kč/m3
2. tříděný stav. a demoliční odpad
- beton
(katalog. č. 170101) v kusovitosti do 50 cm 560,- Kč/m3
- železobeton (panely apod.)
(katalog. č. 170101) v kusovitosti nad 50 cm 560,- Kč/m3
- cihly, pálené cihlářské výrobky
(katalog. č. 170102) 560,- Kč/m3
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
  tašek a ker. výrobků
(katalog. č. 170107) 560,- Kč/m3
3. asfalt bez dehtu
(katalog. č. 170302) v kusovitosti do 50 cm 600,- Kč/m3
4. suť netříděná
(katolog. č. 170904) 1500,- Kč/m3

Upozorňujeme zákazníky, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., je povinnost u položek 1-4 dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

Neupravené směsné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky katalogového čísla 170903, kategorie A (nebezpečný odpad) a MATERIÁLY VÝŠE NEUVEDENÉ NEBUDOU VPUŠTĚNY NA DEPONII !!!

U materiálů o velikosti nad 50 cm nutno počítat s navýšením ceny:

příplatek za kusovitost nad 0,5 m 150,- Kč/m3
příplatek za kusovitost nad 1,0 m 300,- Kč/m3

Ceník je platný pouze pro ostatní odpad kategorie "O" odstraňovaný dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. Platnost ceníku od 01.01.2010.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Při odběru většího objemu poskytujeme množstevní slevy.

Máte na nás nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat následujícím formulářem.

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.